Testvérkék Ferences Óvoda

templom

Intézményünk

  • Kezdetek: Óvodánk, a Testvérkék Ferences Óvoda, 1996-ban indult a Kájoni János Ferences Házban.
  • Csoportjaink: Két csoportunk van, ahová összesen 51 gyermek jár. Mindkettő vegyes csoport, különböző korosztályú gyerekekkel, ugyanúgy, mint otthon a családban.
  • Légkör: Óvodánk egész életére jellemző ez a családias légkör. A hagyományos óvodai tevékenységeken túl a gyerekekkel minden nap közösen imádkozunk, heti egy alkalommal van hittan foglalkozás és havonta a templomba is átlátogatunk.
  • Művészet, sport: Óvodánkban működik zene-ovi, madár-ovi és külön tornafoglalkozás igénybevételére is van lehetőség.
  • Hitre nevelés: A vallási nevelés az egész napunkat áthatja. Ehhez segítséget kapunk a pasaréti plébániától és az ottani ferences testvérektől.
  • Szülők szerepe: A szülőket minél több programba próbáljuk bevonni; adventi koszorúkötés, farsang, kirándulás, közös misék.
  • Zöld Óvoda: Rendszeresen madárovi foglalkozásokat tartunk, a gyermekek felfedezhetik a madarak életét, ezáltal is a természeti környezetünk szeretetére tanítjuk őket. Továbbá már másodszor is elnyertük a "zöld óvoda" címet.
  • Célunk: Mindezeket nemcsak azért tartjuk fontosnak, hogy a szülők jobban belelássanak az óvoda életébe, vagy, hogy a gyerekek jobban érezzék, hogy egy közösséghez tartozunk, hanem azért is, hogy közösen jellé váljunk, mint a hegyen épült város.

Hírek

Beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás időpontja és módja változik. A beiratkozás elektronikusan vagy telefonon történik 2020. április 2 és 17 között.

.

A 2020/2021-es NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRA

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése végett - elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

Jelentkezéshez szükséges: Jelentkezési lap letöltése

Szándéknyilatkozat letöltése óvodai felvételire

A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.

Óvodavezető elérhetősége: Némedy Rita

Tel: 36205198912

Email: nemedyrita@gmail.com

Óvodai menetrend

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a Kormány rendelete alapján, valamint a Fenntartóval egyeztetve a járványra való tekintettel Óvodánk további intézkedésig zárva tart.
További tájékoztatást honlapunkon közzé fogunk tenni.

Némedy Rita
Óvodavezető

Rendkívüli tájékoztatás

A jelenleg érvényes 41/2020 III. Kormányrendelet szerint a köznevelési intézményekben folytatódik a tanítás, a köznevelési intézményekben sem az intézményvezető, sem az Oktatási Hivatal nem rendelhet el rendkívüli szünetet.
- A kormányrendelet szerint tilos a külföldre irányuló iskolai utazás, az összes külföldi utazást le kell mondani!
- Minden iskolán kívüli szervezett programot, amely a következő hetekben, hónapokban lett volna esedékes, törölni kell vagy el kell halasztani a járvány lezárulta utáni időre.
- Az igazgató vagy az általa megbízott személy folyamatosan álljon készen az információk vételére és átadására, illetve azoknak a helyben szokásos kihirdetésére.
- Azok a szülők, akik gyermekük iskolalátogatását kockázatosnak ítélik, saját döntésük alapján tartsák otthon a tanulót.
- Iskoláinkban felfüggesztésre kerülnek továbbá a cserediák-programok, a Külföldi Nyelvtanulási Program.
- A ferences fenntartású felsőoktatási kollégiumok magyar állampolgárságú lakói kötelesek elhagyni az intézményt. Ha nem megoldott a lakhatásuk, a vezetők méltányossággal engedélyezhetik a maradást.
- A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
- Diákokra, tanárokra, nevelőkre egyaránt érvényes, hogy Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Iránból történő hazaérkezés után két hétig nem látogathatják az intézményt, önkéntes karanténban kell tartózkodni. Más országokat jelenleg nem érint hasonló korlátozás, de mindenképpen jelezzük az intézmény felé, ha az elmúlt időszakban valaki külföldön tartózkodott.
- Minél kiterjedtebb távoktatást kell szervezni, hogy az otthonmaradók a tanulmányi előrehaladásukban minél kisebb lemaradást szenvedjenek el. Ennek érdekében az iskola digitális pedagógiai tevékenységéért felelős személy tartson belső képzést a pedagógusoknak. A távoktatási taneszközök kifejlesztésében támaszkodni kell az ebben kompetens tanulók közreműködésére. Ösztönözni kell azt, hogy a tanulók segítsék egymás tanulását.
- Minden egyéb felmerülő kérdésben a kormány által előírt rendeletnek megfelelően kell eljárni. A Kormányrendelet köznevelési intézményekről szóló felhívásának változása esetén a legújabb rendelkezések lépnek érvénybe.

Rólunk mondták

Családunk 2013-ban került a Testvérkék Ferences Óvoda kapuján belülre, ahol azonnal egy olyan meleg, családiközpontú környezetbe kerültünk, hogy minden -saját gyermekkoromból fakadó- félelmem feloldódott az óvodai neveléssel kapcsolatban. Hatodik évünket kezdtük meg idén szeptemberben és ez az érzés csak tovább erősödött bennünk. Mindhárom gyermekünk olyan stabil alapot kapott, ami manapság ritka, vagy akár mondhatnánk azt is, hogy egészen kivételes. Pedig nem kaptak mást, mint amire ennek a korosztálynak a legnagyobb szüksége van. Szabad játékot, hogy fejlődhessenek. Szeretetteljes és szelíd nevelést, hogy biztonságban érezhessék magukat. Értékrendet, hogy személyiségük észrevétlenül alakulhasson. Ha egy valamit kellene kiemelnem, akkor mégis azt írnám, hogy olyan kapcsolatok szövődtek, amik nem csak az óvodás évekre korlátozódnak. Iskolás fiunk hazajár az oviba és élete fontos eseményeire meghívja a dadusát. Mi, szülők is barátokra leltünk, szülőtársak és az óvoda dolgozói között is. Ezért nekünk ez az óvoda a kisgyermekkori nevelés mellett egy közösségépítő hely is, ami hosszú távra szól.

Pechán Eszter

Egy anyuka

Rengeteg játék, galériára felmászás, délutáni alvás előtti mesék, tornázás a NAGY tornateremben, rengeteg játék a kertben, Franciska néni, Kati néni, Klári néni, Tündi néni, sok-sok éneklés, mondókázás, Szent Ferenc napi műsorok… annyi szép emlékem van az oviról!!! 1 éve megszületett a kislányom, aki miatt mostanában újra jobban figyelem az óvoda életét és még mindig nagyon jó látni és hallani az önfeledt gyerekzsivajt a kertben. Alig várom, hogy a kislányom is a Testvérkék Ferences Óvodába járhasson!

Boldvai - Pethes Laura

Volt óvodás - szülő

Az Intézményről Tisch Katalin óvónő mesélt a lapnak. A teljes cikk ide kattintva olvasható. Írta: Pechan Eszter.

Újságban megjelent

Budai Polgár

Munkatársak

Némedy Rita
Kovács András
Némedy Rita
Tisch Kata
Jenik Orsi
Némedy Rita
Némedy Rita
Némedy Rita
Korda Bernadett

Képtár

Környezetvédelem "Szent Ferenc nyomán"

EMMI támogatás:

Kapcsolat

Cím:

H - 1025 Budapest Szilfa u. 4.

Tel.:

(1) 275 2422

Fontos linkek:

A Vatikán hivatalos honlapja.

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapja.

A Ferences Rend hivatalos honlapja.

A Pasaréti Ferencesek hivatalos honlapja.

A Pasaréti Ferences Alapítvány hivatalos honlapja.

A Pannonia Sacra Általános Iskola hivatalos honlapja.

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium hivatalos honlapja.

A Pro Pedagogica Christiana Alapítvány hivatalos honlapja.

_______________

Okiratok:

Küldetésnyilatkozat | Pedagógiai program | Házirend | Szervezeti és működési szabályzat | Minőségfejlesztési programunk